Dlivrr Mobile Application

Terms and Conditions

Norsk

 1. Brukervilkår

Ved å bruke Dlivrr-tjenesten forplikter du deg til disse brukervilkårene («Brukervilkår»).

Vennligst les nøye gjennom følgende Brukervilkår før du benytter deg av Dlivrr-tjenesten. Hvis du er uenig i Brukervilkårene, vennligst ikke bruk Dlivrr-tjenesten. Disse vilkårene gjelder for all bruk av Dlivrr-tjenesten og for herværende Kjøpsavtaler. En mer detaljert beskrivelse av Dlivrr-tjenesten og informasjon om systemkrav, er tilgjengelig på dlivrr.com

Hvis du har en Dlivrr konto gjelder disse vilkårene også for vår kundeorganisasjon som har gitt deg Dlivrr-funksjonen («Kundeorganisasjonen») med hensyn til bestillinger foretatt av deg gjennom Dlivrr-funksjonen. Ved motstrid mellom disse vilkårene og Dlivrrs vilkår for bedrift, som gjelder for Kundeorganisasjonen, skal Dlivrrs vilkår for bedrift gå foran.

Brukervilkårene er kun inngått mellom oss og Brukerne, ikke Apple Inc. Apple Inc. er ikke ansvarlig for Dlivrr-appen og dennes innhold. Du samtykker til at Apple Inc. og dets datterselskaper («Apple») er en tredjepartsmottaker av disse Brukervilkårene, og at Apple, når du aksepterer Brukervilkårene, har rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse Brukervilkårene mot deg som en tredjepartsmottaker. 

 

Med «Restaurantpartner, Butikk eller Dagligvare» menes en restaurant eller butikk eller annen servicepartner som har inngått en partneravtale med Dlivrr og som tilbyr sine produkter, leveringstjenester og take away, dersom det er relevant, gjennom Dlivrr-tjenesten. 

Med «Kjøpsavtale» menes en avtale om kjøp av Restaurantpartneres/butikkpartner produkter og eventuelt leveringstjenester gjennom en bestilling.

 1. «Dlivrr Selskapsinformasjon»
 • Dlivrr Norway AS, Meierigata 16, 4340 Bryne org nr 925 129 887.
 • Dlivrr Norwat AS er eied av Yonan Gruppen AS org nr 914 612 861,100% som er lokalisert i Norge
 • Marked firmanavn: Dlivrr
 • E-post: [email protected]

 

«Dlivrr-appen» en digital applikasjon kalt Dlivrr, levert av Yonan Gruppen AS org nr 914 612 861, hvor fysiske og juridiske personer kan bestille produkter fra Dlivrr sine partnere.

«Dlivrr-tjenesten» både Dlivrr-appen, Dlivrr nettside dlivrr.com eller og andre, ytterligere steder oppgitt på dlivrr.com.

Med «Bruker» eller «du/deg» menes en fysisk person som bruker Dlivrr-tjenesten. 

Informasjon om identiteten og produktene og tjenestene til partnerne vil bli gitt via Dlivrr-appen og Dlivrr sine nettsider. 

 1. Beskrivelse av Dlivrr

Dlivrr tilgjengeliggjør en plattform hvor Brukeren kan kjøpe produkter og leveringstjenester fra en valgfri partner. Dlivrr tilbyr leveringstjenester og Take away til Brukere i Norge og sverige 

Partnerne gir informasjon om sine produkter og tjenester i Dlivrr-tjenesten, inkludert informasjon om menyer, bilder og produktpriser. Salg og kjøp av partnerens produkter og tjenester kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser for partneren, som angitt i Dlivrr. Når Brukeren velger de produkter og tjenester som ønskes kjøpt av partneren, gjennomfører Brukeren en bindende kjøpsordre av produktene og tjenestene fra partneren på de vilkår og betingelser som Brukeren har fått presentert i Dlivrr forut for bestillingen. Etter at Bestillingen er mottatt, vil Dlivrr overføre ordredetaljene til partneren. Når Bestillingen er akseptert av partneren, og Dlivrr har gitt Brukeren en ordrebekreftelse på vegne av partneren, inngår Brukeren eller Kundeorganisasjonen og partneren Brukeravtalen. Dlivrr vil gi Brukeren en ordrebekreftelse og kvittering på vegne av partneren.

Partneren som Brukeren har valgt, vil forberede og levere av partner eller dlivrr dersom leveringstjenester er bestilt, de produktene som fremkommer av Bestillingen til Brukeren. Dlivrr er ansvarlig for oppfyllelsen av leveringstjenestene bestilt av Brukeren fra Dlivrr for Bestillingen, slik angitt i disse Brukervilkårene. 

Etter at Brukeren har lagt inn en bestilling, kan bestillingen ikke avbestilles av Brukeren. Du kan ikke trekke tilbake eller avbestille en Bestilling av produkt- eller leveringstjenester når bestillingen er lagt inn. Før du legger inn en Bestilling for et produkt eller en tjeneste, bør du nøye vurdere ditt valg.

 

 1. Betalinger

Brukeren, betaler kjøpesummen som er angitt i Bestillingen ved hjelp av den relevante betalingsfunksjonaliteten i Dlivrr-tjenesten. Dlivrr mottar alle betalinger fra Brukerne eller Kundeorganisasjonene på vegne av partneren. Brukeren eller Kundeorganisasjonens betalingsforpliktelse oppstår idet det legges inn en bestilling via Dlivrr-tjenesten. 

Brukeren kan bare innfri denne betalingsforpliktelsen ved å bruke den relevante, nettbaserte betalingsmetoden som tilbys i Dlivrr-tjenesten. Når Brukeren, har betalt kjøpesummen til Dlivrr, har Brukeren eller Kundeorganisasjonen innfridd sin betalingsforpliktelse overfor partneren.

Betalingen blir automatisk trukket fra Brukerens kredittkort, ved levering av bestillingen. Dlivrr har rett til å utføre en såkalt authorisation hold på vegne av Partneren på Brukerens kredittkort når det er lagt inn en bestilling via Dlivrr-tjenesten. Dlivrr bruker en tredjeparts betalingstjenesteleverandører for behandling av betalinger.

 

 1. Brukerkontoer

For å kunne bruke Dlivrr-tjenesten må Brukeren opprette en brukerkonto ved å følge registreringsprosessen i Dlivrr-tjenesten. Informasjonen i Dlivrr-tjenesten er personlig. Brukeren skal sørge for at ingen brukerinformasjon, og tilsvarende informasjon som kreves for å få tilgang til brukerkontoen til Brukeren, holdes konfidensielt og brukes på en sikker måte, utilgjengelig for tredjeparter. En Bruker kan bare ha én personlig brukerkonto.

Ved mistanke om at en uautorisert person har fått kjennskap til Brukerens innloggingsinformasjon eller tilgang til Brukeren brukerkonto, skal Brukeren umiddelbart underrette Dlivrr om forholdet. Brukeren skal være ansvarlig for enhver bruk av Dlivrr-tjenesten og aktiviteter til Brukerens brukerkonto.

For å kunne bruke Dlivrr-tjenesten må du oppgi et gyldig kredittkort eller annen betalingsmetodeinformasjon til Dlivrr. Dlivrr lagrer ikke informasjon om betalingsinstrumentet ditt, da dette gjøres av en tredjeparts betalingsleverandør som brukes av Dlivfr. Du samtykker til å betale for alle kjøp i forbindelse med din bruk av Dlivrr-tjenesten. Kredittkortet og annen betalingsinformasjon som du oppgitt på brukerkontoen din, skal du holde oppdatert.

 1. Levering av en bestilling

Dersom Brukeren har bestilt levering av Bestillingen gjennom Dlivrr-tjenesten, vil Bestillingen bli levert til det stedet/lokasjonen som Brukeren har bekreftet i Dlivrr-tjenesten. Brukeren må også oppgi vegadressen for det bekreftede stedet/lokasjonen i Dlivrr-tjenesten. Leveringstjenester leveres av partneren, frilanser eller Dlivrr til Brukeren.

Brukeren må være tilgjengelig for å motta anrop på det telefonnummeret Brukeren har oppgitt i Dlivrr-tjenesten. Dersom Brukeren ikke kan nås på det oppgitte telefonnummeret, vil leveringen kunne kanselleres av Dlivrr eller partneren, hvorpå Brukeren kan bli belastet full pris for Bestillingen.

Brukeren kan legge inn en bestilling som skal leveres så snart som mulig (standard leveringsmetode) eller ved å forhåndsbestille et bestemt leveringstidspunkt.

Standard-leveringsmetode: Brukeren må være tilstede på den bekreftede lokasjonen, som er angitt i Bestillingen, f.o.m. bestillingstidspunktet og frem til produktene i Bestillingen er mottatt. Dersom Brukeren ikke er tilgjengelig på det bekreftede stedet innen 5 minutter etter at Bestillingen er ankommet, og Brukeren ikke svarer etter at kureren har forsøkt å oppnå kontakt to ganger, kan Dlivrr eller partneren kansellere leveringen, hvorpå Brukeren kan bli belastet full pris for Bestillingen.

Forhåndsbestilt-leveringsmetode: For å kunne motta bestillingen må Brukeren være tilstede på den bekreftede lokasjonen f.o.m. 5 minutter før det forhåndsbestilte leveringstidspunktet og frem til det faktiske leveringstidspunktet.

 1. Henting av bestillinger på partnerens utsalgssted

Dersom Brukeren ikke har bestilt levering av partnerens produkter, men henting på partnerens utsalgssted, kan produktene hentes på det utsalgsstedet Brukeren har valgt i forbindelse med Bestillingen. Brukeren vil motta en, elektronisk bekreftelse når produktene er klare for henting. Partneren eller Dlivrr kan bestemme vilkårene for legitimering/identifikasjon av Brukeren når produktene som angitt i Bestillingen hentes.

Partneren skal oppbevare de bestilte produktene i 60 minutter etter at partneren har underrettet Brukeren om at bestillingen er klar for henting. Denne forpliktelsen er imidlertid begrenset til åpningstidene for den aktuelle partnerens utsalgssted, og bestillingen må hentes før stengetiden til partnerens utsalgssted.

 1. TID

Enhver levering-. Leveringstidspunktet for produktene vil leveres innen 2 timer etter Dlivrr har bekreftet order, det kan også påvirkes av faktorer som trafikkork, rushtid og værforhold.

Close